I Działalność audytorska

II Biuro rachunkowe

  • badanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów
  • sporządzanie opinii dotyczących systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, podatku dochodowego oraz inne rozliczenia z budżetem i ZUS
  • bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe i podatkowe
  • kontrola wysokości nakładu i dystrybucji prasy
  • organizacja rachunkowości
    • budowa planu kont
    • regulaminy wewnętrzne:
      • obiegu dokumentów,
      • organizacyjny
      • pracy
      • ZFŚS
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Kontakt Rodzaje działalności Biuro rachunkow Działalność audytorska
    Projekt i realizacja Net-Line Warszawa        ABAKUS, 02-009 WARSZAWA, Aleja Niepodlegoci 245/59, tel. (22) 622-81-13, fax (22) 626-96-37