I Działalność audytorska

II Biuro rachunkowe

 • badanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów
 • sporządzanie opinii dotyczących systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, podatku dochodowego oraz inne rozliczenia z budżetem i ZUS
 • bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe i podatkowe
 • kontrola wysokości nakładu i dystrybucji prasy
 • organizacja rachunkowości
  • budowa planu kont
  • regulaminy wewnętrzne:
   • obiegu dokumentów,
   • organizacyjny
   • pracy
   • ZFŚS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Kontakt Rodzaje działalności Biuro rachunkow Działalność audytorska
  Projekt i realizacja Net-Line Warszawa        ABAKUS, 02-009 WARSZAWA, Aleja Niepodlegoci 245/59, tel. (22) 622-81-13, fax (22) 626-96-37